Discography Nobuo Uematsu

Discographie of Nobuo Uematsu (From Wikipedia) :

Video games
YearTitleRoleCo-composer
1986 Cruise Chaser Blassty Composition/arrangement Takashi Uno
Alpha Composition/arrangement
King's Knight Composition/arrangement
Suishō no Dragon Composition/arrangement
1987 3-D WorldRunner Composition/arrangement
Apple Town Story Composition/arrangement
Mystery Quest Composition/arrangement
Genesis Composition/arrangement
Aliens Composition/arrangement
Cleopatra no Mahou Composition/arrangement
Rad Racer Composition/arrangement
Nakayama Miho no Tokimeki High School Composition/arrangement Toshiaki Imai[60]
JJ Composition/arrangement
Final Fantasy Composition/arrangement
1988 Hanjuku Hero Composition/arrangement
Final Fantasy II Composition/arrangement
1989 Square's Tom Sawyer Composition/arrangement
The Final Fantasy Legend Composition/arrangement
1990 Final Fantasy III Composition/arrangement
Rad Racer II Composition/arrangement
Final Fantasy Legend II Composition/arrangement Kenji Ito
1991 Final Fantasy IV Composition/arrangement
1992 Final Fantasy V Composition/arrangement
1994 Final Fantasy VI Composition/arrangement
1995 Chrono Trigger Composition/arrangement Yasunori Mitsuda and Noriko Matsueda
1996 DynamiTracer Composition/arrangement
Front Mission: Gun Hazard Composition/arrangement Yasunori Mitsuda, Masashi Hamauzu, and Junya Nakano
1997 Final Fantasy VII Composition/arrangement
1999 Final Fantasy VIII Composition/arrangement
2000 Final Fantasy IX Composition/arrangement
2001 Final Fantasy X Composition/arrangement Masashi Hamauzu and Junya Nakano
2002 Final Fantasy XI Composition/arrangement Naoshi Mizuta and Kumi Tanioka
2003 Final Fantasy Tactics Advance Composition (1 song) Hitoshi Sakimoto, Kaori Ohkoshi, and Ayako Saso
Hanjuku Hero Tai 3D Composition/arrangement
2005 Hanjuku Hero 4: 7-Jin no Hanjuku Hero Composition several others
Egg Monster Hero Composition
2006 Final Fantasy XII Composition (1 song) Hitoshi Sakimoto, Hayato Matsuo, and Masaharu Iwata
Blue Dragon Composition
2007 Anata o Yurusanai Composition several others
Lost Odyssey Composition
2008 Super Smash Bros. Brawl Composition (Main Theme) several others
Lord of Vermilion Composition
Blue Dragon Plus Composition/arrangement
Away: Shuffle Dungeon Composition/arrangement
Cry On (canceled) Composition
2009 Blue Dragon: Awakened Shadow Composition/arrangement
Sakura Note Composition/arrangement
SaGa 2 Hihō Densetsu: Goddess of Destiny Composition Kenji Ito and Yasuhiko Akanishi
Kurulin Fusion Musical Director
2010 Lord of Vermilion II Composition (1 song) Hitoshi Sakimoto
Final Fantasy XIV Composition
Lord of Arcana Composition Kenichiro Fukui, Satoshi Henmi, and Hitoshi Sakimoto
2011 The Last Story Composition
UnchainBlades ReXX Composition (1 song) Tsutomu Narita
2012 Jyuzaengi: Engetsu Sangokuden Composition Kevin Penkin
Hyperdimension Neptunia Victory Composition/keyboards Kenji Kaneko and Kenji Ito
UnchainBlades EXXiV Composition Tsutomu Narita, Michio Okamiya, and Yoshitaka Hirota
Fantasy Life Composition
2013 Ragnarok Odyssey Ace Composition (1 song) [61]
Fairy Fencer F Composition several others
Hometown Story Composition
Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas Composition [62] Kalle Ylitalo and Kenji Ito
Wonder Flick Composition
Granblue Fantasy Composition
2014 Mato Kurenai Yuugekitai: Tokyo Twilight Ghosthunters Composition (Main Theme)
Defenders Quest II Composition (Main Theme) [63] Kevin Penkin
2015 Project Phoenix Composition [64] Kevin Penkin and Tomoki Miyoshi
Other works
YearTitleRoleCo-composer
1994 Phantasmagoria Composition/arrangement
1998 Ten Plants Composition/guitars (1 song) many others
1999 Ten Plants 2: Children Songs Composition (1 song) many others
2000 Ah! My Goddess: The Movie Composition (Main Theme) Shiro Hamaguchi
2001 Final Fantasy: Unlimited Composition Shiro Hamaguchi and Akifumi Tada
2003 The Black Mages Composition/keyboards
2004 The Black Mages II: The Skies Above Composition/keyboards
2005 Final Fantasy VII Advent Children Composition Keiji Kawamori, Kenichiro Fukui, and Tsuyoshi Sekito
2007 Blue Dragon (Anime) Composition
2008 The Black Mages III: Darkness and Starlight Composition/keyboards
Blue Dragon: Tenkai no Shichi Ryuu Composition
2009 Guin Saga Composition
2010 Nobuo Uematsu's 10 Short Stories Composition
2011 Earthbound Papas: Octave Theory Composition/keyboards
Play For Japan: The Album Composition many others
2012 Fairy Tail the Movie: The Phoenix Priestess Composition (1 song) [65] Yasuharu Takanashi
2013 Blik-0 1946 Composition/story
Earthbound Papas: Dancing Dad Composition/keyboards
Video games
YearTitleRoleCo-composer
1986 Cruise Chaser Blassty Composition/arrangement Takashi Uno
Alpha Composition/arrangement
King's Knight Composition/arrangement
Suishō no Dragon Composition/arrangement
1987 3-D WorldRunner Composition/arrangement
Apple Town Story Composition/arrangement
Mystery Quest Composition/arrangement
Genesis Composition/arrangement
Aliens Composition/arrangement
Cleopatra no Mahou Composition/arrangement
Rad Racer Composition/arrangement
Nakayama Miho no Tokimeki High School Composition/arrangement Toshiaki Imai[60]
JJ Composition/arrangement
Final Fantasy Composition/arrangement
1988 Hanjuku Hero Composition/arrangement
Final Fantasy II Composition/arrangement
1989 Square's Tom Sawyer Composition/arrangement
The Final Fantasy Legend Composition/arrangement
1990 Final Fantasy III Composition/arrangement
Rad Racer II Composition/arrangement
Final Fantasy Legend II Composition/arrangement Kenji Ito
1991 Final Fantasy IV Composition/arrangement
1992 Final Fantasy V Composition/arrangement
1994 Final Fantasy VI Composition/arrangement
1995 Chrono Trigger Composition/arrangement Yasunori Mitsuda and Noriko Matsueda
1996 DynamiTracer Composition/arrangement
Front Mission: Gun Hazard Composition/arrangement Yasunori Mitsuda, Masashi Hamauzu, and Junya Nakano
1997 Final Fantasy VII Composition/arrangement
1999 Final Fantasy VIII Composition/arrangement
2000 Final Fantasy IX Composition/arrangement
2001 Final Fantasy X Composition/arrangement Masashi Hamauzu and Junya Nakano
2002 Final Fantasy XI Composition/arrangement Naoshi Mizuta and Kumi Tanioka
2003 Final Fantasy Tactics Advance Composition (1 song) Hitoshi Sakimoto, Kaori Ohkoshi, and Ayako Saso
Hanjuku Hero Tai 3D Composition/arrangement
2005 Hanjuku Hero 4: 7-Jin no Hanjuku Hero Composition several others
Egg Monster Hero Composition
2006 Final Fantasy XII Composition (1 song) Hitoshi Sakimoto, Hayato Matsuo, and Masaharu Iwata
Blue Dragon Composition
2007 Anata o Yurusanai Composition several others
Lost Odyssey Composition
2008 Super Smash Bros. Brawl Composition (Main Theme) several others
Lord of Vermilion Composition
Blue Dragon Plus Composition/arrangement
Away: Shuffle Dungeon Composition/arrangement
Cry On (canceled) Composition
2009 Blue Dragon: Awakened Shadow Composition/arrangement
Sakura Note Composition/arrangement
SaGa 2 Hihō Densetsu: Goddess of Destiny Composition Kenji Ito and Yasuhiko Akanishi
Kurulin Fusion Musical Director
2010 Lord of Vermilion II Composition (1 song) Hitoshi Sakimoto
Final Fantasy XIV Composition
Lord of Arcana Composition Kenichiro Fukui, Satoshi Henmi, and Hitoshi Sakimoto
2011 The Last Story Composition
UnchainBlades ReXX Composition (1 song) Tsutomu Narita
2012 Jyuzaengi: Engetsu Sangokuden Composition Kevin Penkin
Hyperdimension Neptunia Victory Composition/keyboards Kenji Kaneko and Kenji Ito
UnchainBlades EXXiV Composition Tsutomu Narita, Michio Okamiya, and Yoshitaka Hirota
Fantasy Life Composition
2013 Ragnarok Odyssey Ace Composition (1 song) [61]
Fairy Fencer F Composition several others
Hometown Story Composition
Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas Composition [62] Kalle Ylitalo and Kenji Ito
Wonder Flick Composition
Granblue Fantasy Composition
2014 Mato Kurenai Yuugekitai: Tokyo Twilight Ghosthunters Composition (Main Theme)
Defenders Quest II Composition (Main Theme) [63] Kevin Penkin
2015 Project Phoenix Composition [64] Kevin Penkin and Tomoki Miyoshi
Other works
YearTitleRoleCo-composer
1994 Phantasmagoria Composition/arrangement
1998 Ten Plants Composition/guitars (1 song) many others
1999 Ten Plants 2: Children Songs Composition (1 song) many others
2000 Ah! My Goddess: The Movie Composition (Main Theme) Shiro Hamaguchi
2001 Final Fantasy: Unlimited Composition Shiro Hamaguchi and Akifumi Tada
2003 The Black Mages Composition/keyboards
2004 The Black Mages II: The Skies Above Composition/keyboards
2005 Final Fantasy VII Advent Children Composition Keiji Kawamori, Kenichiro Fukui, and Tsuyoshi Sekito
2007 Blue Dragon (Anime) Composition
2008 The Black Mages III: Darkness and Starlight Composition/keyboards
Blue Dragon: Tenkai no Shichi Ryuu Composition
2009 Guin Saga Composition
2010 Nobuo Uematsu's 10 Short Stories Composition
2011 Earthbound Papas: Octave Theory Composition/keyboards
Play For Japan: The Album Composition many others
2012 Fairy Tail the Movie: The Phoenix Priestess Composition (1 song) [65] Yasuharu Takanashi
2013 Blik-0 1946 Composition/story
Earthbound Papas: Dancing Dad Composition/keyboards